Ko smo

Preduzeće Euroguma d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine je prisutno od 1996. godine, sa privatnom strukturom vlasništva od osnivanja. Sjedište firme, skladište i proizvodnja se nalaze u Sarajevu, ulica Safeta Zajke bb – Rajlovac, uz magistralni putni pravac Zenica – Mostar. U okviru preduzeća 2009 god započela je sa radom poslovna jedinica "Authorized Service Center - ASC" u business centru Unitic u ulici Fra Anđela Zvizdovića br 1-Marijin Dvor.

Ponuda

Ponuda preduzeća je bazirana na programu proizvoda od gume i plastike, brtvenih i izolacijskih materijala te drugih srodnih roba namjenjenih tehničkom održavanju većine industrijskih postrojenja. Prodajni program preduzeća se vremenom prilagođavao potrebama tržišta, tako da je osnovni asortiman roba postepeno proširen do današnje ponude.

Servis

Osim trgovačkog asortimana preduzeće raspolaže vlastitim proizvodnim i servisnim kapacitetima s mogućnošću brze i kvalitetne intervencije i na terenu.